Banská Bystrica

You are here: Home  > Banskobystrický kraj  > Banská Bystrica

Radenie od 8 po 8 uradov
  • Item thumbnail
    0

    Okresný úrad Banská Bystrica

    Okresný úrad Banská Bystrica Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica  048/4306 111  048/413 65 58 Odbor organizačný Odbor majetkovoprávny Odbor všeobecnej vnútornej správy Oddelenie správne, štátneho občianstva a matrík Oddelenie priestupkové Odbor živnostenského podnikania Oddelenie živnostenskej registrácie Oddelenie živnostenskej kontroly Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia Oddelenie civilnej ochrany a krízového riadenia Oddelenie […]