Košice

You are here: Home  > Košický kraj  > Košice

Radenie od 1 po 11 uradov
  • Item thumbnail
    0

    Dôvera zdravotná poisťovňa Košice

    Dôvera zdravotná poisťovňa Košice Agenda pobočky Poistenci môžu: Odovzdať: rôzne potvrdenia, prihlášku poistenca, medicínske doklady, návrhy, preberacie protokoly a žiadosti (napr. o kúpele, pomôcky, príspevok u nezmluvného lekára, preplatenie starostlivosti v zahraničí) Dostať: nový preukaz poistenca, vitamíny pre bezplatných darcov Vybaviť: nejasnosti v registri poistencov a platiteľov, dlhy a upomienky, EÚ a iné formuláre, zmenu […]