Trenčín

You are here: Home  > Trenčiansky kraj  > Trenčín

Radenie od 8 po 8 uradov
  • Item thumbnail
    0

    Dôvera zdravotná poisťovňa Trenčín

    Dôvera zdravotná poisťovňa Trenčín Agenda pobočky Poistenci môžu: Odovzdať: rôzne potvrdenia, prihlášku poistenca, medicínske doklady, návrhy, preberacie protokoly a žiadosti (napr. o kúpele, pomôcky, príspevok u nezmluvného lekára, preplatenie starostlivosti v zahraničí) Dostať: nový preukaz poistenca, vitamíny pre bezplatných darcov Vybaviť: nejasnosti v registri poistencov a platiteľov, dlhy a upomienky, EÚ a iné formuláre, zmenu […]